Quick Search:       Advanced Search
 

Volume 58,Issue 5,2021 Table of ContentsDownload Contents

   
Other Issues:  
  

Insights and Perspectives

Soil fauna and soil health
  SUN Xin,LI Qi,YAO Haifeng,LIU Manqiang,WU Donghui,ZHU Dong and ZHU Yongguan
  Published September 11, 2021 (12 pages)
  2021,58(5):1073-1083
  Abstract(1235)  View PDF(1052)   [HTML](51)

Reviews and Comments

Microbiome-mediated Transformation Mechanism and Regulation Principle of Mixed Organic Pollutants in Soils: Progress and Perspective
  TENG Ying, WANG Xiaomi, HAN Yujuan, REN Wenjie, ZHAO Ling, LUO Yongming
  Published September 11, 2021 (10 pages)
  2021,58(5):1084-1093
  Abstract(754)  View PDF(988)   [HTML](45)
Status and Prospect of Farmland Soil Environmental Quality Management in China
  HU Wenyou, TAO Tingting, TIAN Kang, ZHAO Yongcun, HUANG Biao, LUO Yongming
  Published September 11, 2021 (19 pages)
  2021,58(5):1094-1109
  Abstract(833)  View PDF(936)   [HTML](38)
Research Progresses on Remediation of Organic Contaminated Soils with Electrochemical Technologies
  YANG Zhenzhen, GENG Bing, TIAN Yunlong, LI Hongna
  Published September 11, 2021 (15 pages)
  2021,58(5):1110-1122
  Abstract(547)  View PDF(762)   [HTML](12)
Progress and Prospect of Biological Soil Crusts in Loess Plateau
  ZHANG Bingchang, WU Zhifang, LI Bin
  Published September 11, 2021 (10 pages)
  2021,58(5):1123-1131
  Abstract(564)  View PDF(815)   [HTML](130)
Release of Nitrous Oxide from Soil Aggregates and Its Microbial Mechanism
  LI Wenjuan, CAI Yanjiang, ZHU Tongbin, HUANG Ping
  Published September 11, 2021 (15 pages)
  2021,58(5):1132-1144
  Abstract(752)  View PDF(899)   [HTML](22)

Research Articles

Study on Effect of Surface Wind Erosion on Hillslope Water Erosion in Regions of Typical Thin Layered Mollisol at Early Stages
  ZUO Xiaofeng, ZHENG Fenli, ZHANG Jiaqiong, WANG Yifei, SANG Qiming, ZHANG Xunchang, WANG Lei, WANG Lun
  Published September 11, 2021 (12 pages)
  2021,58(5):1145-1156
  Abstract(521)  View PDF(785)   [HTML](20)
Effects of Content of Soil Rock Fragments on Calculating of Soil Erodibility
  YANG Miaomiao, YANG Qinke, ZHANG Keli, LI Yuru, WANG Chunmei, PANG Guowei
  Published September 11, 2021 (11 pages)
  2021,58(5):1157-1167
  Abstract(345)  View PDF(715)   [HTML](13)
Methods and Measures for Soil and Water Conservation in Hilly Red Soil Regions in South China: A Case Study of Xiaoyang Watershed in Ningdu
  WANG Lingxia, LI Zhongwu, WANG Danyang, CHEN Jia, HU Xiaoqian, NING Ke
  Published September 11, 2021 (12 pages)
  2021,58(5):1168-1178
  Abstract(310)  View PDF(749)   [HTML](37)
Hydraulic Characteristics of Concentrated Flow Relative to Angle between Rock and Slope in the Karst Trough Valley Area
  ZENG Rongchang, ZHANG Yuqi, HE Binghui, LI Tianyang, ZENG Cheng
  Published September 11, 2021 (13 pages)
  2021,58(5):1179-1189
  Abstract(318)  View PDF(790)   [HTML](11)
Cl- Transport and Its Influencing Factors in Soil as Affected by Soil Texture and Vegetation Cover in Loess Plateau
  LI Ronglei, CHEN Liumei, SHAO Ming'an, HUANG Laiming, PEI Yanwu, ZHANG Yinglong
  Published September 11, 2021 (13 pages)
  2021,58(5):1190-1201
  Abstract(427)  View PDF(814)   [HTML](30)
Multi-scale Spatial Distribution Characteristics of Soil Salinity in Root-zone in Film-mulched Drip-irrigated Cotton Fields in Anjihai Irrigation Zone, Xinjiang
  QIAO Xuejin, SHI Jianchu, TAN Lili, FAN Weihua, XUAN Junwei, SHENG Jiandong, ZUO Qiang
  Published September 11, 2021 (12 pages)
  2021,58(5):1202-1213
  Abstract(353)  View PDF(719)   [HTML](20)
Numerical Inversion-based Simulation of Hydraulic Properties of Stratic Soi
  ZHOU Xiaobing, LUAN Yongxia, LIN Qing, XU Shaohui
  Published September 11, 2021 (16 pages)
  2021,58(5):1214-1223
  Abstract(310)  View PDF(655)   [HTML](12)
Estimation of Soil Organic Carbon Based on Spectral Similarity Matching
  LI Hongda, LI Decheng, ZENG Rong
  Published September 11, 2021 (12 pages)
  2021,58(5):1224-1233
  Abstract(346)  View PDF(715)   [HTML](15)
Research of Contaminated Sites Based on Knowledge Graph Analysis and Its Development Trend
  YAN Kang, LOU Jun, WANG Haizhen, TENG Ying, LUO Yongming, XU Jianming
  Published September 11, 2021 (13 pages)
  2021,58(5):1234-1245
  Abstract(444)  View PDF(722)   [HTML](11)
Distribution of Heavy Metals and Microbial Community Structure in Soils High in Geological Background Value
  SUN Bin, WEI Zhimin, ZHANG Lihao, DAI Ziwen, FANG Cheng, HU Feng, LI Huixin, XU Li
  Published September 11, 2021 (12 pages)
  2021,58(5):1246-1255
  Abstract(355)  View PDF(765)   [HTML](17)
Three-source Partitioning of CO2 Emissions from Maize-planted Soil Using 13C Labeling and Natural Abundance
  SUN Zhaoan, ZHANG Baoren, HE Minyi, WANG Kaiyong, HU Zhengjiang, CHEN Qing, MENG Fanqiao
  Published September 11, 2021 (11 pages)
  2021,58(5):1256-1266
  Abstract(392)  View PDF(810)   [HTML](18)
Effect and Mechanism of Periphyton Affecting Ammonia Volatilization in Paddy Field
  ZHAO Jingyu, HAN Jiangang, SUN Pengfei, WU Yonghong
  Published September 11, 2021 (13 pages)
  2021,58(5):1267-1277
  Abstract(345)  View PDF(706)   [HTML](16)
Effects of Coal Mining Subsidence on Soil Microbial Community in the Loess Plateau
  MA Jing, LU Yongqiang, ZHANG Qi, LI Xiaoxiao, XIAO Dong, CHEN Fu
  Published September 11, 2021 (13 pages)
  2021,58(5):1278-1288
  Abstract(464)  View PDF(738)   [HTML](17)
Dual Functions of Bacteria Colonized on AM Fungal Hyphae-Fixing N2 and Solubilizing Phosphate
  SHI Jingjing, ZHANG Lin, JIANG Feiyan, WANG Xiao, FENG Gu
  Published September 11, 2021 (13 pages)
  2021,58(5):1289-1298
  Abstract(352)  View PDF(790)   [HTML](12)
Effects of Raising Duck in Paddy Field on Soil Nutrients and Rice Pests and Diseases Control
  LAN Guojun, HU Xuefeng, CHENG Chang, LUO Fan, LU Siwen, ZHAO Jinglong, ZHANG Weijie
  Published September 11, 2021 (12 pages)
  2021,58(5):1299-1310
  Abstract(327)  View PDF(766)   [HTML](10)
Metagenomics Based Study on Community Characteristics of Ammonia-Oxidizing Microorganisms in Acid Forest Soil
  TANG Xiufeng, QIN Hua, KUANG Lu, WANG Xinxin, SONG Yuxiang, GAO Hao, LIU Linmeng, REN Yi, SHAN Jun, ZHANG Huanchao, WANG Baozhan
  Published September 11, 2021 (17 pages)
  2021,58(5):1311-1321
  Abstract(512)  View PDF(761)   [HTML](11)

Research Notes

Prediction of Soil Free Iron Oxide Content Based on Soils Munsell Color
  YU Xingxing, YUAN Dagang, CHEN Jianke, WENG Qian, FU Hongyang, HUANG Yuxiao
  Published September 11, 2021 (8 pages)
  2021,58(5):1322-1329
  Abstract(287)  View PDF(772)   [HTML](13)
Soil Fauna Community Dynamics of Phyllostachys violascens Litter in Different Decomposition Environments
  XIAO Jiujin, YANG Litong, FENG Qiuhong, CHEN Donghai, ZHANG Jian, CHENG Lianghua, HU Zongda
  Published September 11, 2021 (11 pages)
  2021,58(5):1330-1340
  Abstract(307)  View PDF(717)   [HTML](10)