Quick Search:       Advanced Search

Ranking of the papers with high impact

Total  4866 Records  Total  244 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of DownloadCopy
19950201 SITUATION AHD OUTLOOK OF FERTILIZER INDUSTRY IN CHINA Zeng Xiankun 1995,32(2):117-125 12432
trxb201305200245 Effects of application rates of controlled release fertilizers on cotton growth and soil fertility Li Chengliang,Sun Qiangsheng,Yang Yuechao,Dou Xingxia and Zhang Min 2014,51(2):295-305 12356
trxb201404300207 Construction of a color matching model for soil types and its application to soil mapping Xu Aiguo,Zhang Weili,Zhang Huaizhi,Wu Shuxia and Ji Hongjie 2015,52(2):431-439 10250
20040320 APPLICATION OF BIOLOG TO STUDY ON SOIL MICROBIAL COMMUNITY FUNCTIONAL DIVERSITY Zheng Hua,Ouyang Zhiyun,Fang Zhiguo and Zhao Tongqian 2004,41(3):456-461 9364
20030513 CONTENTS OF WSOC AND CHARACTERISTICS OF ITS COMPOSITION UNDER DIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS Ni Jin-zhi,Xu Jian-min,Xie Zheng-miao and Wang De-jian 2003,40(5):724-730 7844
trxb201710250485 Challenges and Countermeasures for Heavy Metal Pollution Control in Farmlands of China CHEN Weiping, YANG Yang, XIE Tian, WANG Meie, PENG Chi and WANG Ruodan 2018,55(2):261-272 6676
20080517 NUTRIENT USE EFFICIENCIES OF MAJOR CEREAL CROPS IN CHINA AND MEASURES FOR IMPROVEMENT Zhang Fusuo,Wang Jiqing,Zhang Weifeng,Cui Zhenling,Ma Wenqi,Chen Xinping and Jiang Rongfeng 2008,45(5):915-924 6536
trxb201311270569 Progress in cultivation research on soil microbes Yuan Zhihui,Wang Jian,Yang Wenjiao and Wu Yongyao 2014,51(6):1183-1191 6373
20060521 PLFA ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS IN THE STUDY OF SOIL MICROBIAL DIVERSITY Yan Hui,Cai Zucong and Zhong Wenhui 2006,43(5):851-859 6037
20070214 COMPARISON BETWEEN ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETRY AND OTHER METHODS IN DETERMINATION OF SOIL NITRATE-N Song Ge,Sun Bo and Jiao Jianying 2007,44(2):288-293 5999
trxb201511290576 Is There a Redfield-Type C:N:P Ratio in Chinese Wetland Soils? ZHANG Zhongsheng, LÜ Xianguo, XUE Zhenshan and LIU Xiaohui 2016,53(5):1160-1169 5981
trxb201305160235 Standard mapping of soil textural triangle and automatic query of soil texture classes Guo Yanbiao,Dai Jun,Feng Hong,Lu Ying,Jia Chongjian,Chen Chong and Xiong Fan 2013,50(6):1221-1225 5847
trxb201311010505 Screening of criteria for heavy metals for revision of the National Standard for Soil Environmental Quality of China Zhang Haibo,Luo Yongming,Li Yuan,Zhou Qian and Liu Xinghua 2014,51(3):429-438 5833
trxb201508100376 Impact of Land Use and Fertilization Measures on soil C Stock in Farming-grazing Interlacing Zone of Inner Mongolia, China ZHANG Yu, ZHANG Lin, WU Wenliang and MENG Fanqiao 2016,53(4):930-941 5734
trxb201307040313 Classification of typical Argosols of Henan Province at soil series level of Chinese Soil Taxonomy Ju Bing,Wu Kening,Li Ling,Zha Lisi,Chen Zhuang,Wang Wenjing and Feng Liwei 2015,52(1):38-47 5578
trxb201701200028 Advancement in study on Biochemical Behavior of Arsenic in flooded Paddy Soil ZHONG Songxiong, HE Hongfei, chen zhiliang, YIN Guangcai, LIN Qintie, HUANG Ling, WANG Xin and Liu Deling 2018,55(1):1-17 5476
trxb201412110643 Microbial Biodiversity in Rhizosphere of Lycium bararum L. Relative to Cultivation History NA Xiaofan, ZHENG Guoqi, PENG Li, LEI Chuanyi, YANG Hongyan, MA Yu, ZHAO Qiang and SHI Shuofan 2016,53(1):241-252 5438
TRXB201202290053 Effect of long-term fertilization on soil microbial communities in farmland of black soil Wei Wei,Xu Yanli,Zhu Lin,Han Xiaozeng and Li S 2013,50(2):372-380 5294
20070220 CORE ISSUES AND RESEARCH PROGRESSES OF SOIL SCIENCE OF C SEQUESTRATION Pan Genxing,Zhou Ping,Li Lianqing and Zhang Xuhui 2007,44(2):327-337 5226
trxb201612270633 Variation of Soil Organic Matter Content in Croplands of China over the Last Three Decades YANG Fan,XU Yang,CUI Yong,MENG Yuanduo,DONG Yan,LI Rong and MA Yibing 2017,54(5):1047-1056 5142