Quick Search:       Advanced Search

Ranking of the papers with high impact

Total  4866 Records  Total  244 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of ClickCopy
trxb201312110588 Calculation of real fertilizer use efficiency and discussion on fertilization strategies Wang Huo-yan and Zhou Jianmin 2014,51(2):216-225 8191
19660204 横扫一切牛鬼蛇神 《人民日报》社论 1966,14(2):155-156 7064
TRXB201206300263 Some deliberations on the issues of heavy metals in farmlands of China Zeng Xibai,Xu Jianming,Huang Qiaoyun,Tang Shirong,Li Yongtao,Li Fangbai,Zhou Dongmei and Wu Zhijie 2013,50(1):186-194 6695
TRXB201211070459 Evolution of pH in topsoils of typical Chinese croplands under long-term fertilization Meng Hongqi,Liu Jing,Xu Minggang,Lü Jialong,Zhou Baoku,Peng Chang,Shi Xiaojun and Huang Qinghai 2013,50(6):1109-1116 5659
trxb201405130230 The concept and meanings of nitrogen fertilizer availability ratio ―Discussing misunderstanding of traditional nitrogen use efficiency juxiaotang 2014,51(5):921-933 5597
20020105 INTERACTION OF CADMIUM AND CITRIC ACID, EDTA IN SEVERAL KINDS OF SOIL Zhou Dong-mei,Zheng Chun-rong and Chen Huai-man 2002,39(1):29-36 5512
2010470105 Influencing factors and cokriging spatial interpolation analysis of soil cation exchange capacity—A case study of Dagu River Basin,Qingdao City Liao Kaihua,Xu Shaohui,Cheng Guifu and Lin Qing 2010,47(1):26-32 5443
trxb201701200028 Advancement in study on Biochemical Behavior of Arsenic in flooded Paddy Soil ZHONG Songxiong, HE Hongfei, chen zhiliang, YIN Guangcai, LIN Qintie, HUANG Ling, WANG Xin and Liu Deling 2018,55(1):1-17 5219
trxb201612090602 Rethink the Methodologies in Basic Soil Science Research: From the Perspective of Soil Chemistry LI Hang and YANG Gang 2017,54(4):819-826 5067
TRXB201111220461 Spatial variability of soil organic matter and its dominating factors in Xu-Huai alluvial plain Zhao Mingsong,Zhang Ganlin,Wang Decai,Li Decheng,Pan Xianzhang and Zhao Yuguo 2013,50(1):1-11 5066
trxb202006240330 Status Quo of and Strategic Thinking for the Development of Soil Science in China in the New Era SHEN Renfang, YAN Xiaoyuan, ZHANG Ganlin, TENG Yin 2020,57(5):1051-1059 4913
trxb201311010505 Screening of criteria for heavy metals for revision of the National Standard for Soil Environmental Quality of China Zhang Haibo,Luo Yongming,Li Yuan,Zhou Qian and Liu Xinghua 2014,51(3):429-438 4857
trxb201411040554 Application of reductive soil disinfestation to suppress soil-borne pathogens Cai Zucong, ZhangJinbo, Huang Xinqi, Zhu Tongbin and Weng Teng 2015,52(3):469-476 4818
20080517 NUTRIENT USE EFFICIENCIES OF MAJOR CEREAL CROPS IN CHINA AND MEASURES FOR IMPROVEMENT Zhang Fusuo,Wang Jiqing,Zhang Weifeng,Cui Zhenling,Ma Wenqi,Chen Xinping and Jiang Rongfeng 2008,45(5):915-924 4709
trxb201803310172 Direct Interspecies Electron Transfer of Microbes: Mechanism and Application Huang Lingyan, LIU Xing and ZHOU Shungui 2018,55(6):1313-1324 4696
TRXB201206200242 A 1:50 000 scale soil database of Zhejiang Province, China Wu Jiaping,Hu Yilian,Zhi Junjun,Jing Changwei,Lin Shengpan,Li Dan,Zhang Cao,Xiao Rui,Huang Huiqin,Chen Hongjin and Xu Jin 2013,50(1):30-40 4629
TRXB201103180094 Methods for and progress in research on soil metagenomics He Jizheng,Yuan Chaolei,Shen Jupei and Zhang Limei 2012,49(1):155-164 4533
TRXB201008160327 The spectral Index for estimating soil OM, TN and AN content simultaneously using near-infrared spectroscopy Zhang Juanjuan,Tian yongchao,Yao Xia,Cao Weixing,Ma Xinming and Zhu Yan 2012,49(1):50-59 4464
TRXB200904050147 Study on total enzyme activity index in soils He wenxiang 2010,47(6):1232-1236 4445
20080101 APPLICATION OF X-RAY ABSORPTION FINE STRUCTURE SPECTROSCOPY TO SOIL SCIENCE Zhou Shiwei,Ma Yibing,Xu Minggang,Luo Lei and Zhang Shuzhen 2008,45(1):155-164 4417